Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten, overeenkomsten, aanbiedingen en bestellingen in welke vorm dan ook tussen Leverancier en Klant. De volgende begrippen worden met een hoofdletter geschreven en hebben de volgende betekenis:
Klant: Partij die met Per Abuijs een overeenkomst aangaat door het plaatsen van een Bestelling.
Op bestelling gemaakt: Producten die specifiek voor een individuele Klant worden gemaakt. Deze Producten zijn gebaseerd op keuzes en beslissingen van specifieke Klanten.
Bestelling: Een of meerdere Producten die door de Klant wordt bevestigd door middel van Betaling van de Totale Prijs.
Partijen: Klant en Leverancier.
Product: Het op maat gemaakte product dat de Klant de Leverancier verzoekt te maken via de Bestelling.
Leverancier: Per Abuijs.
Algemene Voorwaarden: Dit document waarin de algemene voorwaarden van Per Abuijs zijn vastgelegd en die onverkort deel uitmaken van alle overeenkomsten en bestellingen.
Totale Prijs: De door Partijen overeengekomen prijs van de Bestelling.

2. Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten, overeenkomsten, aanbiedingen en bestellingen in welke vorm dan ook tussen Leverancier en Klant.
2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door beide Partijen zijn overeengekomen.
2.3 Door het plaatsen van een Bestelling bevestigt de Klant dat hij deze Voorwaarden volledig begrijpt en ermee instemt.

3. Het sluiten van overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van leveranciers zijn niet-bindend, tenzij anders vermeld.
3.2 Onze producten worden specifiek op maat van de klant gemaakt, en daarom is de klant verantwoordelijk voor de maten die hij aan de leverancier doorgeeft.
3.3 Zodra je bestelling is geplaatst, staan wij geen wijzigingen van welke aard dan ook toe, inclusief maar niet beperkt tot: maatvoering, materiaal of afbeeldingen.

4. Betaling

4.1 Bij aanvaarding van de Bestelling zal de Klant de overeengekomen Totaal prijs aan de Leverancier betalen.
4.2 Alle prijzen zijn in [Euro] en de Leverancier is niet verantwoordelijk voor valutaomrekeningen of enige vorm van extra resulterende deze conversies.

5. Annulering en retourzendingen

5.1 Omdat uw Bestelling speciaal voor u op maat is gemaakt, bieden wij geen terugbetalingen aan en is ruilen of retourneren van de op bestelling gemaakte producten niet mogelijk.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Leverancier is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen in het product indien deze het gevolg zijn van de door de Klant verstrekte informatie.
6.2 Leverancier is niet verantwoordelijk voor schade die is veroorzaakt door persoonlijke slijtage en/of slijtage die is veroorzaakt door gebruik of overmatig gebruik.
6.3 Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant om voor het Product te zorgen.

7. Intellectueel eigendom

7.1 Tenzij anders aangegeven zijn de intellectuele eigendommen van al onze Producten, logo’s, ontwerpen en foto’s uitsluitend eigendom van Per Abuijs.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle andere overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en overeenkomsten gesloten onder deze voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.
8.3Geschillen worden geacht te bestaan wanneer een van de partijen de andere partij daarvan schriftelijk in kennis stelt.

Bezoekadres

Kanaalweg 30
3526 KM Utrecht
info@perabuijs.nl
kvk: 66601975

Volg Per Abuijs