Selecteer een pagina

Privacybeleid

Privacybeleid Per Abuijs

Om je Per Abuijs item te bezorgen, hebben we verschillende gegevens nodig. We gaan zorgvuldig om met deze gegevens en beveiligen ze goed. Jouw privacy vinden we bij Per Abuijs namelijk erg belangrijk. We delen hieronder waarom we je persoonsgegevens nodig hebben, hoe we hiermee omgaan en wat we ermee doen. Onder persoonsgegevens verstaan we alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals:
• Naam
• Telefoonnummer
• (E-mail)adres
• IP-adres
• Bestelgeschiedenis

Deze gegevens hebben we nodig voor het verwerken en bezorgen van jouw bestelling, maar ook voor het geval dat je vragen hebt over je bestelling. In dit privacybeleid lichten wij toe wat wij doen om jouw privacy te beschermen. Mocht je na het lezen nog vragen hebben, stuur dan een mailtje naar info@perabuijs.nl

Omdat onze website en diensten zich continue ontwikkelen raden we je aan dit beleid regelmatig te checken. Dan ben je altijd op de hoogte van eventuele wijzigingen. Je vindt hier altijd de laatste datum waarop we ons beleid hebben gewijzigd.

Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 26-04-2021.

Inhoudsopgave
1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
2. Waarop is dit privacybeleid van toepassing?
3. Welke persoonsgegevens verwerken jullie en hoe verzamelen jullie deze?
4. Met wie delen jullie mijn gegevens?
5. Waar slaan jullie mijn gegevens op en hoe beveiligen jullie ze?
6. Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn gegevens?
7. Vragen

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Per Abuijs gevestigd te Utrecht aan De Wetstraat 7, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals deze bechreven worden in dit privacybeleid.

2. Waarop is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens van klanten, bezoekers en zakelijke contactpersonen die Per Abuijs verwerkt.

3. Welke persoonsgegevens verwerken jullie en hoe verzamelen jullie deze?

Wij verwerken de gegevens van al onze webshopbezoekers en klanten die direct of indirect contact hebben (gehad) met Per Abuijs. Daarnaast verwerken we ook gegevens van contactpersonen van zakelijke partners. Deze gegevens krijgen we rechtstreeks van jou wanneer je bijvoorbeeld de website bezoekt, iets bestelt of contact met ons opneemt. In sommige gevallen krijgen we jouw naam- en adresgegevens van een ander, bijvoorbeeld wanneer iemand een cadeau voor jou bestelt. Hieronder lees je welke gegevens we precies verwerken.

3.1 Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling
Om jouw bestelling te verwerken en te bezorgen hebben we je naam, bezorgadres, e-mailadres en betaalgegevens nodig.
We hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst die je met ons bent aangegaan na te leven. Wettelijk gezien moeten wij de gegevens gerelateerd aan een geplaatste bestelling 7 jaar bewaren.

3.2 Contact met Per Abuijs
Bij vragen of klachten wil je natuurlijk graag contact met ons opnemen. Wanneer je contact met ons zoekt, gebruiken we jouw gegevens om je vraag en/of klacht zo goed mogelijk te beantwoorden of af te handelen. Afhankelijk van je vraag/klacht gebruiken we hiervoor je naam- en adresgegevens, bestelnummer, betaalgegevens en bestelgeschiedenis.

3.3 Een optimale website en winkelervaring
We willen jou graag een optimale winkelervaring bieden en daarom verzamelen we informatie over je internetbrowser en het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken. Zonder deze functionele informatie kunnen we een goed werkende website niet garanderen.
We verzamelen ook gegevens over jouw gedrag op de website. Waar zoek je op, klik je op en welke producten voeg je toe aan je winkelmandje? Hieruit zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, we gebruiken deze gegevens om ons productaanbod en de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.

Om bovenstaande gegevens te kunnen verwerken maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een eerste bezoek aan een website op je apparaat worden geplaatst en voorkeuren uitlezen. Functionele en analytische cookies mogen we direct inladen, ook zonder je toestemming. Je kunt je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ons Cookiebeleid. Mocht je de functionele en analytische cookies weigeren, kunnen wij het optimaal functioneren van de website niet garanderen.

4.Met wie delen jullie mijn gegevens?

4.1 Logistiek en distributie
Je pakket wordt geleverd door PostNL, daarom delen we je naam, adres- en woonplaatsgegevens met de leverancier. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

4.2 Betalingen
Voor het afhandelen van je betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je betaalgegevens, IP-adres en internetbrowser en apparaat type. In sommige gevallen verwerkt Mollie ook je voor- en achternaam, adresgegevens en informatie over het product dat je bij Per Abuijs hebt gekocht. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Meer daarover kun je lezen in de privacyverklaring van Mollie: https://www.mollie.com/nl/privacy

Mollie deelt je gegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, op grond van wettelijke verplichting of op grond van gerechtvaardigd belang. Met derden die in opdracht van Mollie je gegevens verwerken en met derden die zelf verwerkingsverantwoordelijk zijn sluit Mollie overeenkomsten af.

Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan en draagt zorg dat gegevens worden verwijderd wanneer deze termijnen zijn verstreken.

4.3 De overheid
In sommige gevallen zijn wij verplicht persoonsgegevens doorgeven aan de overheid, zoals de Belastingdienst. In het geval van (een vermoeden van) fraude of misbruik kan de politie of justitie gegevens bij ons opvragen. Ook kunnen bepaalde toezichthouders persoonsgegevens ontvangen voor onderzoeken.

5. Waar slaan jullie mijn gegevens op en hoe beveiligen jullie ze?

We slaan je gegevens op op databases die binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”) staan. We nemen verschillende maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen. Zo zorgen we ervoor dat jouw gegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers voor wie het noodzakelijk is dat ze met deze gegevens werken. Daarnaast is onze webshop goed beveiligd (bijvoorbeeld door het SSL certificaat) en werken we alleen samen met partijen die de bescherming van jouw privacy net zo belangrijk vinden als wij. Met al die partners sluiten wij duidelijke verwerkersovereenkomsten af.

6. Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn gegevens?

6.1 Recht op informatie
Je hebt het recht op een transparante en duidelijke uitleg over hoe Bakken.nl met jouw gegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kunt uitoefenen.

6.2 Recht op inzage
Je hebt het recht om altijd inzage te vragen in de gegevens die wij over jou verzamelen en bewaren. Je kunt dit aanvragen via info@perabuijs.nl. Wij verwerken de aanvraag binnen 30 dagen.

6.3 Recht op rectificatie
Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten corrigeren en te laten aanvullen. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@perabuijs.nl.

6.4 Recht op vergetelheid
Je hebt het recht ons te verzoeken gegevens die we van je bewaren te verwijderen. Wij zijn dan verplicht alle gegevens die terug te leiden zijn naar jou als persoon te verwijderen, behalve de gegevens die we op grond van de wet mogen/moeten bewaren. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@perabuijs.nl.

6.5 Recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht ons te vragen de persoonsgegevens die wij van je hebben over te dragen. Wij moeten deze gegevens dan in een machine-leesbaar formaat aanleveren, zodat je ze zelf kunt bewaren of overdragen aan een andere organisatie of bedrijf. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@perabuijs.nl.

6.6 Recht op bezwaar
Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan heb je het recht hiertegen bezwaar te maken. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@perabuijs.nl.

6.7 Recht op beperking
Je hebt het recht om ons te vragen de verwerking van jouw gegevens te beperken. We mogen daarna jouw gegevens alleen bewaren en niet gebruiken.

6.8 Klacht indienen over het gebruik van persoonsgegevens
Je hebt het recht om een klacht in te dienen als je het niet eens bent met de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan. We nemen deze klachten erg serieus en gaan graag met je in gesprek. Je kunt je klacht indienen via info@perabuijs.nl. Daarnaast kun je je klacht richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Vragen

Heb je na het lezen van ons privacybeleid toch nog vragen? Neem dan contact met ons op via info@perabuijs.nl.

Bezoekadres

Kanaalweg 30
3526 KM Utrecht
info@perabuijs.nl
kvk: 66601975

Volg Per Abuijs